MDK DŚT

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje nieudostępnione

Informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, a dotyczące działalności merytorycznej Miejskiego Domu Kultury – Domu Środowisk Twórczych w Łomży i jej komórek organizacyjnych zamieszczone są na stronie www.mdk.lomza.pl

Informacje publiczne, które nie zostały udostępnione, zgodnie z Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) można uzyskać na pisemny wniosek zainteresowanego (za wyjątkiem informacji prawnie chronionych o których mowa poniżej).

Kiedy dostęp do informacji publicznej jest ograniczony ?

Dostęp do informacji publicznej jest ograniczony w przypadkach:

  1. informacji niejawnej (tajemnicy państwowej i służbowej),
  2. informacji stanowiącej tajemnicę ustawowo chronioną (tajemnicę zawodową lub jednostki organizacyjnej),
  3. tajemnicy przedsiębiorcy, chyba że przedsiębiorca zrezygnuje z przysługującego mu prawa,
  4. ze względu na prywatność osoby fizycznej, z dwoma wyjątkami:
  • ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach fizycznych pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzania i wykonywania funkcji,
  • osoba fizyczna rezygnuje z przysługującej ochrony jej prywatności.
Data powstania: poniedziałek, 12 mar 2012 12:47
Data opublikowania: poniedziałek, 12 mar 2012 12:49
Opublikował(a): Zuzga Anna
Zaakceptował(a): Zuzga Anna
Artykuł był czytany: 5318 razy