MDK DŚT

PRACOWNICY MDK-DŚT

Krzysztof Zemło – Dyrektor – mdk.dyrektor@wp.pl

Bujnowska Elżbieta – Specjalista ds. osobowych - sekretariat@mdk.lomza.pl

Bureś Anna – Instruktor ds. plastyki – a.bures@mdk.lomza.pl

Chaberek Jerzy –Operator urządzeń oświetleniowych - j.chaberek@mdk.lomza.pl

Gierwat Elżbieta – Główny Księgowy - ksiegowosc@mdk.lomza.pl

Karwowski Bernard – Instruktor ds. muzyki – b.karwowski@mdk.lomza.pl

Karwowski Przemysław – Specjalista ds. wystawiennictwa - galeria@mdk.lomza.pl

Klama Joanna – Instruktor ds. teatru – j.klama@mdk.lomza.pl

Majewski Andrzej – Kierowca

Izabela Modzelewska - Robotnik gospodarczy

Łukasz Majewski– Operator urządzeń audiowizualnych - l.majewski@mdk.lomza.pl

Musiak Elżbieta – Robotnik gospodarczy

RudzkaUrszula - Dozorca

Serafiński Henryk – Robotnik gospodarczy

Sinoff Magdalena – Instruktor ds. muzyki – m.sinoff@mdk.lomza.pl

Paulina Waszelewska - Kierownik Działu Edukacji Kulturalnej i Organizacji Imprez - p.waszelewska@mdk.lomza.pl

Zuzga Anna – Specjalista ds. promocji i dokumentacji - promocja@mdk.lomza.pl

Żukowski Jacek – Kierownik administracyjno-gospodarczy – j.zukowski@mdk.lomza.pl

Data powstania: wtorek, 6 sty 2004 11:54
Data opublikowania: wtorek, 6 sty 2004 11:55
Opublikował(a): Zuzga Anna
Zaakceptował(a): Zuzga Anna
Artykuł był czytany: 5648 razy